หน้าหลัก |  สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | ติดต่อสอบถาม
Register Online
 
   เข้าระบบ :
อีเมล์ :
รหัสผ่าน:

      สมัครสมาชิก

      ลืมรหัสผ่าน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดงานประชุมโดยคลิ๊กชื่อโครงการประชุม หรือกดปุ่ม "ลงทะเบียน" จากรายชื่อโครงการประชุมได้ตามรายการด้านล่าง ซึ่งก่อนการลงทะเบียนท่านต้องสมัครสมาชิกในระบบให้เรียบร้อยก่อน   โดยท่านสามารถศึกษาการใช้งานระบบได้จากคู่มือการใช้งานระบบ


ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Webex Event)ได้ตามลิงค์นี้ https://bit.ly/2QuQ6ub

>>คู่มือขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบ Webex Event

*** โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมออนไลน์ทุกท่านจะได้รับแจ้ง ID และ Password ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน
   
ลำดับ
ที่
ชื่อโครงการประชุม
วันที่จัดประชุม
สถานที่จัดประชุม
วันเริ่มต้น
การลงทะเบียน
วันสิ้นสุด
การลงทะเบียน
ลงทะเบียน
 
 

Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
Copyright © 2021 , all rights reserved