หน้าหลัก |  สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | ติดต่อสอบถาม
Register online
 
   เข้าระบบ :
อีเมล์ :
รหัสผ่าน:

      สมัครสมาชิก

      ลืมรหัสผ่าน

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024 ทั้งหมด 145 คน
 
ลำดับที่
วันที่ลงทะเบียน
ชื่อ
นามสกุล
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
สถานะการชำระเงิน
1
18 ธ.ค. 66
11:26:54
วิภาวี
กันอุไร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
สระแก้ว ชำระเงินเรียบร้อย
2
18 ธ.ค. 66
17:18:48
ปฏิภาณ
คำมาเร็ว
โรงพยาบาลปาย
แม่ฮ่องสอน ชำระเงินเรียบร้อย
3
19 ธ.ค. 66
09:34:30
วนิดา
ชาติกุล
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ ชำระเงินเรียบร้อย
4
19 ธ.ค. 66
10:46:56
นาตยา
หวังนิรัติศัย
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ ชำระเงินเรียบร้อย
5
19 ธ.ค. 66
20:52:10
ภาพิสุทธิ์
เฉลิมพิพัฒน์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงิน
6
20 ธ.ค. 66
09:19:09
ชำนาญ
คุณานนท์
ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
7
21 ธ.ค. 66
11:54:40
จิราพร
แก้วดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
นครสวรรค์ ชำระเงินเรียบร้อย
8
21 ธ.ค. 66
15:53:55
ฤทธิพงษ์
วงค์พิมนต์
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
มหาสารคาม ชำระเงินเรียบร้อย
9
21 ธ.ค. 66
16:12:53
ลลิตา
วงศ์วรรณกร
โรงพยาบาลมุกดาหาร
มุกดาหาร ชำระเงินเรียบร้อย
10
22 ธ.ค. 66
10:51:42
จาตุรงค์
อำนาจครุฑ
โรงพยาบาลเฃียงคำ
พะเยา ชำระเงินเรียบร้อย
11
22 ธ.ค. 66
12:20:26
สุทธินี
ศิลาไสล
โรงพยาบาลสมเด็จ
กาฬสินธุ์ ชำระเงินเรียบร้อย
12
23 ธ.ค. 66
21:42:58
อะลาวีย์
หมาดทิ้ง
โรงพยาบาลเเม่ลาน
ปัตตานี ชำระเงินเรียบร้อย
13
26 ธ.ค. 66
14:09:23
สุวลักษณ์
สุนทรพจน์
โรงพยาบาลเขาย้อย
เพชรบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
14
12 มี.ค. 67
10:53:14
ฐานิสรา
พิมโคตร์
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
15
28 ธ.ค. 66
15:59:54
อาวาติฟ
ดือเระ
โรงพยาบาลสงขลา
สงขลา ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงิน
16
02 ม.ค. 67
15:34:15
ชนันนัทธ์
กิจสินธพชัย
รพ.เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
17
03 ม.ค. 67
09:18:29
ปวีณอร
เลิศชัยยุทธพงษ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
สระแก้ว ชำระเงินเรียบร้อย
18
03 ม.ค. 67
14:53:50
ชนากานต์
สัณฐิติ
โรงพยาบาลแปลงยาว
ฉะเชิงเทรา ชำระเงินเรียบร้อย
19
03 ม.ค. 67
15:21:33
วรินทร์รวี
สิทธิถาวร
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
20
12 ม.ค. 67
17:28:22
ณปภัช
ปิยภานีกุล
โรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
21
12 ม.ค. 67
17:38:15
จีริสุดา
วัฒนา
โรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
22
12 ม.ค. 67
19:29:18
สิทธิพร
สิทธิถาวร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
23
10 มี.ค. 67
23:23:45
เมธาวี
ศรีชัยวิทย์
โรงพยาบาลนครพิงค์
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
24
16 ม.ค. 67
10:22:17
ยุรานีย์
เกียรติคุณรัตน์
โรงพยาบาลสังขะ
สุรินทร์ ชำระเงินเรียบร้อย
25
16 ม.ค. 67
15:09:23
ชญานิษฐ์
รัตนมณี
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ชำระเงินเรียบร้อย
26
17 ม.ค. 67
15:31:51
ปริญดา
เณรานนท์
โรงพยาบาลทุ่งสง
นครศรีธรรมราช ชำระเงินเรียบร้อย
27
11 มี.ค. 67
22:33:39
สหรัฐ
บุญศักดิ์
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ ชำระเงินเรียบร้อย
28
19 ม.ค. 67
19:31:59
พีรภรณ์
ใบยา
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
สิงห์บุรี ชำระเงินเรียบร้อย
29
21 ม.ค. 67
00:02:53
เมธาวี
ฟุ้งจันทึก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
30
22 ม.ค. 67
20:02:28
ศตายุ
วรรณพริ้ง
โรงพยาบาลหนองม่วง
ลพบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
31
22 ม.ค. 67
20:12:45
จริยา
ฝั้นพรม
โรงพยาบาลโคกเจริญ
ลพบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
32
23 ม.ค. 67
10:01:19
ชนิกานต์
กิจควรดี
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
33
23 ม.ค. 67
10:15:50
ปฏิญญา
บัวบาน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
34
24 ม.ค. 67
15:16:57
นพศิรินทร์
ทรัพย์อนันต์
โรงพยาบาลปราสาท
สุรินทร์ ชำระเงินเรียบร้อย
35
24 ม.ค. 67
15:21:57
ภาณุพงศ์
ไชยมุณี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สงขลา ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงิน
36
25 ม.ค. 67
09:13:48
ดามพวรรณ
ทองมั่น
โรงพยาบาลอ่างทอง
อ่างทอง ชำระเงินเรียบร้อย
37
25 ม.ค. 67
13:43:47
ธัญลักษณ์
พูนนิลรัตน์
โรงพยาบาลลี้
ลำพูน ชำระเงินเรียบร้อย
38
11 มี.ค. 67
15:08:28
ระพีพรรณ
เฉลิมศรี
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
39
10 มี.ค. 67
19:45:46
เจษฎา
สังวรประธาน
โรงพยาบาลอุดรธานี
อุดรธานี อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
40
29 ม.ค. 67
23:18:36
ณัฐธิดา
นฤนาทดำรงค์
โรงพยาบาลเถิน
ลำปาง ชำระเงินเรียบร้อย
41
01 ก.พ. 67
10:00:52
จุมพล
ประถมนาม
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ ชำระเงินเรียบร้อย
42
01 ก.พ. 67
17:45:13
จิรนัติ
พลเจียก
โรงพยาบาลลานสัก
อุทัยธานี ชำระเงินเรียบร้อย
43
02 ก.พ. 67
10:01:22
สุธิศักดิ์
มณีมนต์
ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
44
04 ก.พ. 67
10:31:43
นิสารัตน์
คำด้วง
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
สุพรรณบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
45
11 มี.ค. 67
15:00:04
นุจริน
รัตนแสง
โรงพยาบาลโพนทอง
ร้อยเอ็ด ชำระเงินเรียบร้อย
46
05 ก.พ. 67
15:59:12
รุ่งรัตน์
เลี่ยมเพชร
โรงพยาบาลอู่ทอง
สุพรรณบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
47
05 ก.พ. 67
17:31:43
ภิรมณ
คำตลบ
โรงพยาบาลเชียงคาน
เลย ชำระเงินเรียบร้อย
48
06 ก.พ. 67
15:27:24
ธีรพล
บุตรพรม
โรงพยาบาลปราสาท
สุรินทร์ ชำระเงินเรียบร้อย
49
08 ก.พ. 67
09:16:10
นฤเบศร์
ศิริวงจักร
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
50
08 ก.พ. 67
15:55:53
นายีฮะห์
ปอเจาะ
รพร.ยะหา
ยะลา ชำระเงินเรียบร้อย
51
09 ก.พ. 67
09:08:42
กันต์ชนก
เอ่งฉ้วน
โรงพยาบาลเกาะลันตา
กระบี่ ชำระเงินเรียบร้อย
52
09 ก.พ. 67
09:38:12
มนนรี
นันต๊ะ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เชียงราย ชำระเงินเรียบร้อย
53
09 ก.พ. 67
19:05:00
กานต์รวี
หยูแก้ว
โรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
54
12 ก.พ. 67
11:09:23
จิณณพัต
ถิ่นนัยธร
โรงพยาบาลตรัง
ตรัง อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
55
13 ก.พ. 67
18:50:54
กังสชัญ
จีนทองคำ
สถาบันประสาทวิทยา
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
56
13 ก.พ. 67
19:55:48
ภิตินันท์
เต็งเจริญพงศ์ธร
รพ.มะเร็งลำปาง
ลำปาง ชำระเงินเรียบร้อย
57
14 ก.พ. 67
14:11:55
ปริยฉัตร
เจียระพงษ์
รพ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
58
14 ก.พ. 67
14:16:25
กรกนก
ไชยสุทธิ์
รพ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
59
15 ก.พ. 67
04:06:42
สรวีย์
สุริยไพฑูรย์
-
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
60
15 ก.พ. 67
09:19:49
วิไลพร
กุจนา
โรงพยาบาลแม่สาย
เชียงราย ชำระเงินเรียบร้อย
61
15 ก.พ. 67
09:20:03
อภิชาติ
วงค์รอด
โรงพยาบาลชะอวด
นครศรีธรรมราช ชำระเงินเรียบร้อย
62
15 ก.พ. 67
15:17:49
หทัยรัตน์
ณ ระนอง
รพ.สิรินธร กทม.
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
63
15 ก.พ. 67
15:36:54
วรัญญา
สิทธิไพบูลย์
โรงพยาบาลภูผาม่าน
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
64
16 ก.พ. 67
12:28:36
ศรินรัตน์
อัครพรพัฒน์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
65
16 ก.พ. 67
15:28:15
ณัฐนันท์
สังข์ชู
สถาบันประสาทวิทยา
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
66
17 ก.พ. 67
10:27:45
ชลาลัย
อารีรอบ
โรงพยาบาลพุทธโสธร
ฉะเชิงเทรา ชำระเงินเรียบร้อย
67
21 ก.พ. 67
22:08:36
ภัคจิรา
ลิ้มรัตน์
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์ ชำระเงินเรียบร้อย
68
23 ก.พ. 67
15:39:49
จิรัชญา
กัลยาบาล
โรงพยาบาลสกลนคร
สกลนคร ชำระเงินเรียบร้อย
69
25 ก.พ. 67
20:01:13
ฐิตินันท์
ไชยสินธุ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ชำระเงินเรียบร้อย
70
27 ก.พ. 67
11:55:35
สนธยา
เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
โรงพยาบาลสามโคก
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
71
27 ก.พ. 67
16:21:00
สุรีรัตน์
ลำเลา
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
72
28 ก.พ. 67
12:22:41
อิฏฐารมณ์
ศรีรัตนพันธ์
โรงพยาบาลป่าบอน
พัทลุง ชำระเงินเรียบร้อย
73
28 ก.พ. 67
22:07:46
บัณฑิตา
สินสร้างบุญ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สมุทรปราการ ชำระเงินเรียบร้อย
74
29 ก.พ. 67
13:22:25
วริสสาร์
กอบเพ็ชรหยก
รพ รามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
75
29 ก.พ. 67
18:21:25
กสิณา
ศรีศฤงคาร
โรงพยาบาลสนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา ชำระเงินเรียบร้อย
76
29 ก.พ. 67
20:25:23
ภัทรวดี
ภักดีชาติ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
77
01 มี.ค. 67
16:12:09
ปูชิดา
อึงรัตนากร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สงขลา อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
78
03 มี.ค. 67
15:08:12
นภัสวรรณ
จองปัญญาเลิศ
โรงพยาบาลปทุมธานี
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
79
03 มี.ค. 67
15:39:29
ภาณุพันธุ์
อิทธิธานันท์
รพ.จันทรุเบกษา พอ.
นครปฐม ชำระเงินเรียบร้อย
80
04 มี.ค. 67
11:35:15
อักษิพร
เรืองจันทร์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
81
04 มี.ค. 67
12:14:18
ศตพร
สมมิตร
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช ชำระเงินเรียบร้อย
82
04 มี.ค. 67
13:22:19
วาสินี
มาลีแก้ว
รพ.สุรินทร์
สุรินทร์ ชำระเงินเรียบร้อย
83
05 มี.ค. 67
12:59:32
ณัฐพงษ์
ไชยลังการ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
84
06 มี.ค. 67
09:41:15
กิติมา
คร้ามศรี
โรงพยาบาลพิชัย
อุตรดิตถ์ ชำระเงินเรียบร้อย
85
06 มี.ค. 67
13:31:28
จิดาภา
นุ้ยแนบ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
86
07 มี.ค. 67
12:12:51
สโรชา
บุญนิธิ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
87
07 มี.ค. 67
14:45:43
นฤมล
ฟักอินทร์
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
88
07 มี.ค. 67
15:40:31
ธัญจิรา
ปัญญาภู
โรงพยาบาลเลย
เลย ชำระเงินเรียบร้อย
89
07 มี.ค. 67
16:16:28
อับดุลการีม
แวนิ
รพ.หาดใหญ่
สงขลา อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
90
07 มี.ค. 67
23:29:57
จุฬาวรรณ
มากชู
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี ชำระเงินเรียบร้อย
91
08 มี.ค. 67
15:49:49
นงคราญ
พรหมปัญญา
โรงพยาบาลบ้านธิ
ลำพูน ชำระเงินเรียบร้อย
92
09 มี.ค. 67
08:14:03
เพียงจันทร์
ศรีชัยวิทย์
รพ นครพิงค์
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
93
15 มี.ค. 67
09:25:51
ดวงกมล
พูลพันธ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
พิษณุโลก ชำระเงินเรียบร้อย
94
15 มี.ค. 67
11:57:13
ณัฐนิชา
พินิจประชารมย์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
95
15 มี.ค. 67
12:11:10
สุชานันท์
อุปละ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
96
15 มี.ค. 67
14:07:34
บุษกร
ศิริวรกุล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชียงใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย
97
17 มี.ค. 67
19:41:18
ประวิณ์สุดา
ถาวรนันท์
โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
98
17 มี.ค. 67
21:18:01
อาภาพิรุณ
เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
99
19 มี.ค. 67
10:01:16
เมธิวรรณ
วิรุฬห์ธนวงศ์
ร.พ.วชิรพยาบาล
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
100
20 มี.ค. 67
09:58:35
เกษม
คุณาวงษ์กฤต
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
101
21 มี.ค. 67
11:08:37
รุ้งรดา
โลนุช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
102
24 มี.ค. 67
19:02:42
ธนพร
สำเภา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
เพชรบูรณ์ ชำระเงินเรียบร้อย
103
25 มี.ค. 67
15:46:36
ณัฐนันท์
ณ ป้อมเพ็ชร์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
104
27 มี.ค. 67
11:05:02
ภัทรา
รักษาคาม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ภูเก็ต อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
105
27 มี.ค. 67
18:28:47
ปาลิตา
อินทร์พรหม
โรงพยาบาลแกลง
ระยอง ชำระเงินเรียบร้อย
106
30 มี.ค. 67
11:01:15
กัญจน์กมลณัฏฐ์
หิรัญขจรพันธ์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ชำระเงินเรียบร้อย
107
31 มี.ค. 67
12:18:18
ยศพล
หยังหลัง
รพ.หาดใหญ่
สงขลา ชำระเงินเรียบร้อย
108
31 มี.ค. 67
12:52:49
กติยากร
กุสุมวิจิตร
โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
109
02 เม.ย. 67
13:34:22
วันทนี
อภิชนาพงศ์
รพ.รามาธิบดี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
110
02 เม.ย. 67
16:01:38
กานต์สินี
ศรีแสง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี ชำระเงินเรียบร้อย
111
02 เม.ย. 67
21:59:42
วิทูร
อุปริกธาติพงษ์
โรงพยาบาลดอนตูม อำเภอดอนตูม
นครปฐม ชำระเงินเรียบร้อย
112
03 เม.ย. 67
15:31:29
วรากร
เชี่ยวอากาศยาน
โรงพยาบาลชลบุรี
ชลบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
113
04 เม.ย. 67
15:33:12
ธีรภัทร
ยินดีสุข
โรงพยาบาลตาพระยา
สระแก้ว ชำระเงินเรียบร้อย
114
04 เม.ย. 67
20:24:14
ญาดา
ตั้งภาพงษ์
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ชัยภูมิ ชำระเงินเรียบร้อย
115
05 เม.ย. 67
14:33:58
วิทวัส
คำวัฒน์
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี ชำระเงินเรียบร้อย
116
05 เม.ย. 67
15:14:38
วรัญญา
จิระธนะโชค
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี ชำระเงินเรียบร้อย
117
08 เม.ย. 67
18:57:51
กรพรรณ
ไทยศิริ
โรงพยาบาลปากช่องนานา
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
118
09 เม.ย. 67
13:46:25
ธัญญา
นาสุขสม
รพ.บ้านไผ่
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
119
09 เม.ย. 67
14:52:05
สิริพร
สว่าง
โรงพยาบาลชัยภูมิ
ชัยภูมิ ชำระเงินเรียบร้อย
120
09 เม.ย. 67
21:11:50
เสาวลักษณ์
พัฒนกิจไพโรจน์
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์ ชำระเงินเรียบร้อย
121
10 เม.ย. 67
09:24:42
พิชญ์สินี
รัตนเกษร
โรงพยาบาลบางจาก
สมุทรปราการ ชำระเงินเรียบร้อย
122
10 เม.ย. 67
16:42:08
ภรฎา
สุทธิพงษ์ประชา
ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
123
10 เม.ย. 67
21:42:07
ศรัณย์
ภูมิวัชรพล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ชัยภูมิ ชำระเงินเรียบร้อย
124
10 เม.ย. 67
22:43:18
นิภารัตน์
เฉลิมฉลองวงศ์
ร้านขายยาบ้านยาเภสัชกร
บึงกาฬ ชำระเงินเรียบร้อย
125
11 เม.ย. 67
13:46:58
สุภาพร
วงค์ด้วง
โรงพยาบาลชลบุรี
ชลบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
126
11 เม.ย. 67
15:51:24
ปทิตตา
ลิ่มสกุล
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
สมุทรสาคร อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
127
16 เม.ย. 67
22:07:29
ศุภชัย
เเคนยุกต์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นครปฐม ชำระเงินเรียบร้อย
128
17 เม.ย. 67
11:58:06
ศลิษา
จันทร์สุวรรณ์
โรงพยาบาลบางพลี
สมุทรปราการ ชำระเงินเรียบร้อย
129
18 เม.ย. 67
09:36:20
เจษฎาพร
ภักดี
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ชำระเงินเรียบร้อย
130
19 เม.ย. 67
12:17:27
สายธาร
อารีรอบ
โรงพยาบาลพุทธโสธร
ฉะเชิงเทรา ชำระเงินเรียบร้อย
131
19 เม.ย. 67
13:26:38
เมฐิญา
โพธิ์งาม
โรงพยาบาลราษีไศล
ศรีสะเกษ ชำระเงินเรียบร้อย
132
19 เม.ย. 67
17:39:02
นภชา
พิริยะชนานุสรณ์
โรงพยาบาลแพร่
แพร่ ชำระเงินเรียบร้อย
133
21 เม.ย. 67
20:36:18
ฟาติมา
เตย็บอารี
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
134
24 เม.ย. 67
08:02:55
ชีพิกา
สิทธิศรัณย์กุล
โรงพยาบาลเลิดสิน
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
135
24 เม.ย. 67
09:47:04
พิชญา
มหานิล
โรงพยาบาลสีคิ้ว
นครราชสีมา ชำระเงินเรียบร้อย
136
25 เม.ย. 67
08:46:16
ณัฐ​กานต์​
ทองแท้
รพ.เลิดสิน
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
137
26 เม.ย. 67
06:04:48
ธีรนุช
ถ้ำน้อย
โรงพยาบาลคลองหลวง
ปทุมธานี ชำระเงินเรียบร้อย
138
29 เม.ย. 67
09:28:27
ปณิดา
ชาวเหนือ
โรงพยาบาลบางพลี
สมุทรปราการ ชำระเงินเรียบร้อย
139
29 เม.ย. 67
14:50:00
พจนา
เนตรรักษ์
โรงพยาบาลสตึก
บุรีรัมย์ ชำระเงินเรียบร้อย
140
29 เม.ย. 67
18:23:57
รวิภา
ชัยจันทร์
โรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
141
30 เม.ย. 67
16:52:02
รัชฎา
วงษ์ช่าง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ขอนแก่น ชำระเงินเรียบร้อย
142
03 พ.ค. 67
15:06:13
กัลยกร
โพธิ์ดี
โรงพยาบาลพระนารายณ์
ลพบุรี ชำระเงินเรียบร้อย
143
03 พ.ค. 67
22:45:03
ปณิธาน
เวโรจน์
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
กรุงเทพมหานคร ชำระเงินเรียบร้อย
144
06 พ.ค. 67
21:15:30
วรัญญา
จันทรพรหมรินทร์
โรงพยาบาลหนองบัวแดง
ชัยภูมิ ชำระเงินเรียบร้อย
145
09 พ.ค. 67
22:30:07
กัญจน์กมล
ญาณวโร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก ชำระเงินเรียบร้อย

Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
Copyright © 2024 , all rights reserved