หน้าหลัก | กำหนดการ  | หนังสือเชิญประชุม | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สำรองห้องพัก | สถานที่จัดงานประชุม | ติดต่อสอบถาม
Register Online
 
   เข้าระบบ :
อีเมล์ :
รหัสผ่าน:

      ลงทะเบียน

      ลืมรหัสผ่าน

รายละเอียดการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • ผู้จัดการประชุมขอแจ้งให้ทราบว่า เภสัชกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th โดยคลิกที่ Banner โครงการประชุมฯ หรือที่ http://regist.pharmacy.psu.ac.th/dic พร้อมลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดตามที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. เข้าหน้าเว็บไซต์ครั้งแรกให้เลือก “ลงทะเบียน” พร้อมกรอกข้อมูลที่จำเป็น (โดยระบุอีเมลที่ใช้จริง และรหัสผ่านที่ตั้งใหม่)
  2. ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับอีเมลอัตโนมัติจากระบบลงทะเบียนส่งไปยังอีเมลของท่าน เพื่อยืนยันตัวตน
  3. เลือกเปิดอ่านข้อความจากระบบลงทะเบียน และกด link website ที่ระบบลงทะเบียนส่งไป
  4. ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบ โดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรก

 • การสำรองห้องพัก ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อได้โดยตรง อ่านรายละเอียด
 • รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครเมื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ยืนยันเข้าร่วมครบตามจำนวน
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566    ที่ผู้ประสานงานการจัดประชุม
 • ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับหน่วยกิตสะสมการศึกษาต่อเนื่อง CPE ประมาณ 10.1 หน่วยกิต

*** ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้ ==>ลงทะเบียน
*** วันเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 15 มีนาคม 2566


Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112