หน้าหลัก | กำหนดการ  | หนังสือเชิญประชุม | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สำรองห้องพัก | สถานที่จัดงานประชุม | ติดต่อสอบถาม
Register Online
 
   เข้าระบบ :
อีเมล์ :
รหัสผ่าน:

      ลงทะเบียน

      ลืมรหัสผ่าน

Register Online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณณัฎฐ์พัชร์ วรรณวิโร
หน่วยบริการวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (ด้านเภสัชสนเทศและบริการสังคม)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-8895, 08-7287-0358
โทรสาร 0-7421-8503
E- mail: pharmacy-dic@psu.ac.th

 

 


 


Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112