หน้าหลัก | กำหนดการ  | หนังสือเชิญประชุม | ลงทะเบียน | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สำรองห้องพัก | สถานที่จัดงานประชุม | ติดต่อสอบถาม
Register Online
ค้นหา :

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน
ลำดับที่
วันที่ลงทะเบียน
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่ทำงาน
จังหวัด
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
สถานะการตอบรับ
1
12 มี.ค. 67
13:07:26
ทดสอบ มณีวรรณ
คณะเภสัชศาสตร์
นครนายก
สมาชิกเครือข่ายหน่วย DIC
อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
2
12 มี.ค. 67
13:49:39
ทดสอบ Maneewan
ทดสอบ
สระแก้ว
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
อยู่ในระหว่างตรวจสอบ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/1 : | 1

 

Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112