ยกเลิกการจัดประชุม...
ขออภัยผู้เข้าร่วมประชุมฯ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ