หน้าหลัก | รายละเอียดเอกสาร | ลงทะเบียน | แจ้งโอนเงิน | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | รายละเอียดห้องพัก | สถานที่จัดงานประชุม | ติดต่อสอบถาม
Register Online
 
   เข้าระบบ :
อีเมล์ :
รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่าน

รายละเอียดการลงทะเบียน

 • ระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 ถึง 07 กรกฎาคม 2562 (เวลา 12.00 น.) และดำเนินการดังนี้
  1. เข้าหน้าระบบครั้งแรกให้เลือก “ลงทะเบียน” พร้อมกรอกข้อมูลที่จำเป็น (โดยระบุอีเมลที่ใช้จริง และรหัสผ่านที่ตั้งใหม่)
  2. ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับอีเมลอัตโนมัติจากระบบลงทะเบียนส่งไปยังอีเมลของท่าน เพื่อยืนยันตัวตน
  3. เลือกเปิดอ่านข้อความจากระบบลงทะเบียน และกด link website ที่ระบบลงทะเบียนส่งไป
  4. ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรก

 • ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับหน่วยกิตสะสมการศึกษาต่อเนื่อง
 • อ่านคู่มือสำหรับลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่นี้ ==> คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ค่างานเลี้ยงกลางคืน ค่าสมัครสมาชิก
เภสัชกรน้องใหม่ ฟรี ฟรี 1,000 บาท
เภสัชกรทั่วไป
(ชำระเงิน 1 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2562)

สมาชิกเดิม 400 บาท 500 บาท -
สมาชิกใหม่ 800 บาท 500 บาท 500 บาท
เภสัชกรทั่วไป
(ชำระเงินหลัง 15 มิ.ย. 2562)
สมาชิกเดิม 500 บาท 500 บาท -
สมาชิกใหม่ 1,000 บาท 500 บาท 500 บาท

*** เภสัชกรน้องใหม่ หมายถึง เภสัชกรน้องใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานในภาคใต้ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2562
*** ผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะต้องชำระยอดเงินเต็มก่อนการรับส่วนลด 50% ของค่าลงทะเบียน โดยสามารถรับเงินคืนได้ที่จุดลงทะเบียนหน้างานประชุมฯ ***

 • โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "วิชาการชมรมเภสัชกรภาคใต้ (กระบี่2562) "
  เลขที่บัญชี : 790-0-47233-9
  ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสกระบี่
 • ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ ถามคำถามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับหัวข้อการประชุม แล้วส่งคำถามมายัง aree.mad@psu.ac.th
 • สำหรับการสำรองที่พัก ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดต่อและยืนยันห้องพักด้วยตนเอง

Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112