หน้าแรก   |  เข้าระบบ   
The 2nd Current Drug Development International Conference : MAY 2-4, 2012
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบโอนเงิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ระบบโอนเงินผ่าน SCB BUSINESS คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วแก่ผู้รับเงิน

บุคลากรคณะฯ สามารถเข้าระบบ เพื่อสืบค้นข้อมูลการโอนเงินได้อย่างสะดวก โดยใช้รหัสบุคลากร และรหัสผ่านเดียวกับ PSU Passport (ระบบการลา MIS-DSS)
Register System Online
 

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110